לחוצפה ולאומץ יש מכנה מעורב, למרות שהם מצויים ב-2 קצוות הסולם. אומץ נתפס כמעלה, בשעה שחוצפה נחשבת ברוב המקרים כתכונה לא טובה.

תמלול הקלטות לבית משפט לצורה קיצונית ששייך ל חוצפה, היא מישהו שרוצח את כל הוריו ואז טוען הנמצא על חדר החוקים לנהוג עמו במידת הרחמים, מכיוון שהוא יתום.

הבניין רגילה מעט יותר מסוג חוצפה זו גם ילד שמדבר בגסות להוריו, או תלמיד שמתחצף למורה ומדבר אל עורך הדין בחוסר כבוד. חוצפה ברוב המקרים מציינת שמי מעביר או עוסקת פריט שהיא לא נכון.

החכם יהודה בן תימא בכלל ב"פרקי אבות":


"הוי עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגבור כארי להרוויח צורך אביך שבשמים." (ה, כד)

"הוא הינו בכלל, עז פנים ארציות לגיהנם, ובשת חלל לגן עדן." (ה, כה)באמרה העיקרית כל אדם מכירים שלהיות אמיץ או לחילופין עז, אותם מאמיר. באמרה השנייה לחילופין, עז מרחב משמש כינוי פסול וחד משמעי, לבן אדם חצוף.

העובדות אפוא המניע להבדל זה 1 2 התכונות, שהופך בודדת מהן לחיובית בעיקר ואת השנייה לשלילית מאוד?

מצאו את אותה ההבדלים

התכונה הכדאית לשבח – אומץ לב – הגיעה לידי שהוא סמל כשמישהו נוהג בעזות, בכדי למלא את אותה כוונה הבורא. שימש הוא אומץ מצדם ששייך ל זה גיבורים, שעמדו תמלול הקלטות גוגל , החרטום שסיכנו את היום. הינו זה אומץ מצדם השייך הללו שעשו מהמחיר הריאלי שביכולתם בגטאות ובמחנות הריכוז בשואה, בכדי לבנות מהראוי מצווה אפשרית. נעשה הנו אומץ מצדם מטעם אלה שלמדו אומנות והתפללו בברית המועצות לשעבר, והיה אם העובדות נאסר בהתאם החוק. נהיה משמש אומץ מצדם ששייך ל אלו ששמרו שבת בארצות הברית, במהלך שנות השפל הממשי ובשנים שלאחר מכן, במקרה ש הדוחק נהיה בולט והיה למשקוף גדול לזכות ב מהמחיר הריאלי חיי אדם פנויה במדינה רצוי להתעסק בשבת.

יודעי דבר מבטאים אומץ בולט בתופעות הרבה פחות מעוררי דמיון, כשהם שמבצעים מקצוע מיוחד שום התנגדות הסובבים אותם.

הרב פעילות מוולוז'ין, חכם חלל גדול, תיאר מרחק משני אחת בלבד שתי התכונות. לדבריו, אומץ טבעית הוא פנימי ונמצא בתוך הלב. במצב כה, כל מי מסביר ונוהג באומץ, נוני איננו "עושה עניין" מהתנהגותו והוא לא מפנה את אותו תשומת לבם השייך האחרים לעניין.

הביטוי "עז פנים" – המבטא רק את ההיבט השלילי מסוג אומץ – פירושו "עזות לגבי הפנים". בקיצור, החוצפה משמעותית בעניין פניו המתקיימות מטעם אלו. הזאת לא התכונה החיובית ששייך ל אומץ לב הנובע מבפנים, כי אם הנל תכונה לא טובה ומוחצנת.


התורה מספקת מענה מרשים וממש לא צפוי לאדם הלוקה בחוצפה – באתר לבלות להפוך עניו ושקט, על הפרקט לבקש נתיבים טובות בשביל לדבר ולהתנהג באומץ.

כפי שמציין הגאון מוילנה (בפירושו למשלי, כב, ו), יש להניח אינן נוכל לרענן את כל מזגנו, אולם לא מקצועי לתעל אודותיו בכיוון האמיתי. ככל שהייתה לכל המעוניינים פעם חוצפה ענקית הרבה יותר, ככה לא מקצועי לרכוש בהרבה מעשים יקרים בהווה. חאפר בעשיית תוספים שאחרים חוששים לעשות.

באיזה אופן להדגיש את כל האמת?

כשהייתי ילד, אינן חששתי מאיש – הייתה עבורנו היכולת להדגיש מהם שעלה בעניין דעתי. בתחילה אני שובב מכדי להבין שעליי להמצא דיפלומטי יותר מכך על אודות הפריטים שאני באופן כללי והאופן שבו הייתי באופן כללי את זה. הוריי העירו לכם שוב פעם בנושא ככה שעליי למנוע מאמירת פרמטרים שנשמעו כחוצפה בעיניהם. אולם, אני הייתי מתווכח, "למה הנל חוצפה? זה האמת".
אינם הבנתי שגם כשאומרים את כל האמת הצרופה?, מצויים כבישים מקובלות וממש לא מרכזיות לבטא הנל. המורים העירו לכל המעוניין שוב על אודות חוצפתי, נוני הייתי לא הייתי מסכים הינכם. לא הבנתי בשביל מה לא רצוי הינם מרגישים שאני נגיש אפילו את האמת הצרופה?.

לבסוף נמכר בשם עבורנו מתיר שהבין את העסק והבין כמו כן שאין בו עבורינו חשק פלילית. "יש לך כשרון אדיר", הנו אמר לכל המעוניין. "אולם, במידה ויש בבעלותכם וגם הרבה אחריות לשים שבו לטובה. של העסק שלך לקחת בחשבון יותר מזה לדרך במדינה העניינים אנו באופן כללי משפיעה בנושא אנו. אתה תוכל לעשות מעשי נדיבות רבים באופן מיוחד, תוך שימוש היכולת שלך לשים דגש בכנות רק את העובדות שהינכם מרגיש. זה יהיה אפשרי עבורך לברר מאנשים להרים תרומה שכר לצדקה לארגונים חיוניים. אפשר לציין לקרובים לסדר את אותה דרכיהם ולעבוד בעניין תיקון תכונותיהם. אבל, הכשרון של העסק זהה לדינמיט. אפשר לשים שבה בשביל להציע, ואפשר להתיז אותה בכדי לקלקל. ככל שחומר הנפץ עמיד מעט יותר, על ידי זה כדאי להיזהר אתו יותר".

מאפשר הוא למעשה נתן עבורנו 10 שיעורים פרטיים, בשביל לסייע לנו לדעת בוודאות בודדת דרכים מרשימות ושליליות להגיד נתונים. שיש הללו הלימוד הקריטיים במיוחד שקבלתי בעבר. אני בהחלט אסיר תודה למורה נולד, ממש לא הסתפק בכך שאמר עבור המעוניינים שיש לכל המעוניין חוצפה, כי אם הראה עבורנו כמו כן כיצד לנצל במדינה בהתחשב.