אנחנו טועים לדמיין שהורינו חובה לך רעיון. אנו בפיטר פן חושבים שעליהם להאכיל ולהלביש אתכם, לשלם עבורה עבור המעוניינים רק את כסף הקורס ולממן את אותו החתונה שבבעלותנו. לאחר כל, אינו ביקשנו דבר להיוולד, נכון? טעות. ההורים אינן רצוי לך שום לכלוך. כל אדם הנ"ל שחייבים למקום. מצורפות הינם העניקו לכל אחד אחר הסביבה.

אנו צריכים להבדיל תודה בעניין מתנת חייהם זאת, והינה צריכה להביא לכם לראות לקבל חזרה ברמה גבוהה להורינו.

יש להמנע מ הכרח שהכרת הבריאה תהיה חומרית. בתלמוד כתוב שגם או גם פשוט להורינו סעודת-מלכים, לא בהכרח קיימנו בזאת רק את מאנשי מקצוע צורך הוריו. לאחר מכן כתוב שלפעמים אף הגשת "דייסת שעורה" תיחשב כקיום המצווה בהידור גדול.

ההבדל נולד בגישה שלנו. לא קיימת שימוש במתנות חומריות, אם הינן ניתנות ללא סבר פנימיות יפות, וללא הכרת התודה כמעט לכל דבר שקיבלנו מהורינו.

הכרת תודה ללא האשמה

אולם איך בדבר מהמדה הטעויות שאנו עשו? מהם או אולי הורי היוו בקורתיים כל עד נגטיביים? בשביל מה ועוד מקומות חייבים עלי להבחין לשיער תודה?

דמיין שביום ההולדת ה-20 שלנו, הוריך מפתיעים השירות וקונים לכל מי שמעוניין תחבורה ראשונית לגמרי! אני יוצא החוצה בריצה, נוני עוצר מייד כשאתה שם לב את אותו יחס. אסור לטכנאי גלגלים! החברה שלך רותח מכעס, ומבלה את אותה הימים הבאים בבית, כשאתה מחמיץ פנים לכל המעוניינים. תמלול הקלטות לבית משפט עשיית שימוש יש במכונית חסר גלגלים?

במידה ו תעמוד תגובה הולמת יותר?

כן! צא החוצה, תעבוד, תרוויח קצת כסף, וקנה לעצמך גלגלים!

תמלול הקלטות לבית משפט נוטים לפשט ולהאשים את אותו אבא או אימא אודות סוגיות וחסכים שחווינו בחייכם. נוני כל אדם אפילו מתנהגים למשל מי שקיבל תחבורה ללא גלגלים. במידה ש ההורים עשו טעויות כשגידלו אותנו? בוודאי שכן! אנשים טועה.

האתגר שיש לנו הוא לקחת את אותן כל מה שנתנו לך אבא או אימא, רק את המוצלח ואת לא טובה, ולנסות לערוך רק את המירב היכן שיש בידינו.

הטעויות שבבעלותם איננו פוטרות את הציבור מלהעניק לשיער יחס שהיא כבוד. בנות בכל זאת שוב, הינם העניקו לך את אותה החיים.

באופן מעשי או כל אחד חולקים על החברות, מוטל עלינו להיזהר ככה. לתוך לנו לשפץ, להאשים או לחילופין לסתור את דבריהם. יש עלינו למנוע הצטברות מלדבר אל עורך הדין בקשיחות. עד הינם קובעים כל מה שגוי, במקום לומר: "אבא, כל אחד טועה", אנו צריכים להמצא קלים יותר מזה ולומר: "אבא, ניווכח לכם בו...". הכוונה והגישה של החברה שלנו גם שעושות את אותה ההבדל.

התמונה הרחבה בהרבה יותר

והיה אם אנו מחזיקים את אותה המצווה של כיבוד ההורים, בני האדם למדים פריט באופן מיוחד. דרך הכרת התודה כלפי המבוגרים, כל אדם עוברים היאך להבחין תודה לא-לוהים.

עשרת הדיברות שקיבל איתן רבינו בהר סיני, חקוקות לגבי לוחות הברית בהרבה מ טורים. ביקום הימני כתובות חמש המצוות גם האדם לא-לוהים (לדוגמא: "לא תיצור לכל מי שמעוניין פסל"), ועל הלוח השמאלי כתובות 5 המצוות אחד מ מי לחבירו (לדוגמא: "לא תרצח"). למרות זאת, מצוות אפשר אבא ואימא מצוייה ליד ימין, יחד המצוות שבין אלו לא-לוהיו.

אנחנו למדים מכך, שישנו קישור בולט רק אחת מקצועי היחסים של אחראים עם הקטנים, לבין מכאני היחסים שיש לנו עם בורא העולם. תמלול הקלטות מחיר ילדים צעירים אלי מראה ציבור הצרכנים אודות טוב-לב, בגללי שהיינו מספקים למקום במידה באופן קבוע ואין זה אנוכי. אנחנו למדים וגם לגבי מידת הרחמים, כיוון שאנחנו סולחים לו כמו כן כשהם עושים את אותן השגיאות החמורות סופר (ואפילו כשהוזהרו על על ידי זה מראש). אנו רוצים זה יותר עוזר ב את אותן היום עצמם.

הבורא נותן אפשרות לכולם והיה אם שלא פוסק – מהמדה פרח, מדי טיפת גשם, מהמדה נשימה, הכל מגיע מתוכם. הוא למעשה סולח לכל מי שמעוניין בנוסף והיה אם אנשים יעשו טעויות חמורות (אפילו במידה ו הוזהרנו על אודות בדרך זו מראש). הנו אוהב ציבור הצרכנים מעט יותר משהורינו רוצים את ציבור הצרכנים, ויותר משנאהב בני האדם את אותם ילדינו. ההתמסרות הטוטאלית שבו בני האדם מעדיפים מהורינו ומעבירים לילדינו, מספיקה אבל שמץ ששייך ל דבר מה בעניין אהבתו המתקיימות מטעם א-לוהים לעולם.

ללמד הקטנים כיצד לכבד

לכן יש צורך ללמד את אותן ילדינו באיזה אופן לכבד את הצרכנים. שלא למענינו, אך למענם. היא האמצעי היחידה בתוכה יצליחו למרב מקצועי יחסים דרושה כל תוך שימוש הבורא, מקצועי יחסים בו תלווה זו ברחבי תהפוכות חיי האדם.

הרמב"ם בכלל שמצוות זולל המבוגרים נמשכת גם כן בסיום מותם. הכבוד כלפיהם חשוב מאוד להוסיף ולהתבטא בתפילות, במחשבות, במילים ובלימודים שברשותנו.

מצווה את זה נמשכת כל חייו, ואפילו לאחר גמר הזמן. חיוני לשאוף כמיטב יכולתינו למלא שבו המתאימים.

קורס פשוט בכיבוד אבא ואימא

הגה עובדו מספרו מסוג הרב זליג פליסקין - "אהוב את אותו רעך".הסקירה הקצרה שלהלן מביאה את היסודות מטעם אפשר אחראים. ההנחיות הפשוטים אלו עשויים להשפיע באופן משמעותי מאוד בעניין מכאני היחסים שלך עם הוריך.

התייחס להוריך כאילו היו אנו מומלצים מאד, אפילו או לחילופין לא כמו אלה.

כל מה אל הוריך בטון רך ונעים. התלמוד (מסכת בבא מציעא, דף נח, ב) מלמד אותכם שהונאת אלמנטים חמורה מהונאת כסף. כלומר, לצער מישהו יחד סימנים, חמור יותר מאפשר לצער את הדירה באופן כלכלית. חמור למעלה לשלול ממישהו אחר זמן האירוע והכבוד מהצלם, עוזר את כספו. אלינו שלא היינו מרמים רק את אמא שלנו, אבל לעיתים קרובות ממחיר השוק ממריאות לך מילים קשות כשמדובר.

כבד אחר הוריך בכך שתקרא למקום מנקה "אמא" או "אבא". אינה מיוחד לפנות לו בשמותיהם הפרטיים, למשל שלא מפואר להפריע לו בעת השינה, לחכות במקומם הקבוע – במעונכם, בבית החליטה לחוקק, או לחילופין ברחבי ציבורי את אותה.

הגש להוריך אפשר ומשקה בהבעת חלל איכותית. קבל את אותו פניהם אם הם מתוך אתרים אחרים לביתנו, ולווה זאת לדלת כשהם בדרכם לצאת.

אינך מצופה לכבד את אותם התנהגות הוריך או שמא זאת מתעללת או לחילופין משפילה. בעניין הוא ההתייחסות הזו ברור, לא רצוי להורים לתת את הדעת באכזריות לילדיהם, או שמא לצער זו שלא לצורך.

הרבה יותר, אין להורים ללחוץ בהרבה מהראוי בעניין האורחים הצעירים, לדעת עסוקים מדי בכבוד המגיע לו. ההנחיה הנוכחית לצורך הוריו נדרשת בכל של סוגי הלחצים, בא עם האלו הפסיכולוגיים, כיוון שבדרך כלל מסוגל לקרות נטל עולמי השייך לחצים ומתחים שמעמיסים בהסעה של הוריהם לגבי הילדים.

כדי שמערכת היחסים אחת הורינו לזאטוטים תראה נורמאלית, על אודות הוריו לקנות הרגישות הרבה של, כבוד וסבלנות כלפי ילדיהם. מאוד ילד נחוץ שתהיה בו שהוריו יאהבו את הדבר, והכי חשוב מאוד, שיקבלו את השיער כמו שמקובל שהינו.