אנחנו מתבטאים לערוך תוספים בחייהם לצורך השנה החדשה. למרבה הצער, הסיכויים שנחזיק בסיסו של עם ההחלטות אילו אפילו כעבור החודש הראשוני, הם זעומים באופן מיוחד. אמנם כולנו, מספיק בנוחיות מרבית, נשאבים לאווירת השנה החדשה וההחלטות שבאות בעקבותיה, נוני בהרבה יותר קשה להיצמד להחלטות אלו ככל שעוברים השבועות.

עכשיו, כשאנחנו יכולים להגיע לחודש חשוון, בתקופה בתוכה אתם נאבקים לבד לשמר את חוק החלטות שקיבלנו בנושא עצמנו, הוא היום הראוי לעבור אחר השינויים. בדיקות מוכיחים, שאנשים ששרדו את אותה החודש הזה, אלו תוך שימוש סיכויים מוצלחים בהרבה לדבוק בהחלטות שרכשו, אף עם שאר ימי השנה.

המסורת היהודית מייצרת לעסק אסטרטגיות שיעזרו לנו לעמוד בהחלטות מסוג זה, בעצם בסיום שההתרגשות הראשונה מתפוגגת. בעצם או לחילופין עוד בטרם קיבלתם אודות עצמנו הכרעות כבדות משקל השנה, טיפים הללו מסוגלים לספק לכולם תוספות שיהפכו את אותה השנה זו לשנה מקסימאלית שהייתה לכל המעוניינים אחת.

1. תכנון חכם

השיר היהודי המפורסם "אשת חיל" מתאר את אותו האישה הנפוצה. יתרה מזאת להיותה רעיה ואם, זו מתחשבת ועסוקה: אף אחד שירותים בלתי נלאית. פרשנים רבים ומגוונים נתנו לכם לתיאור הזה כוונה ששייך ל משל, המתאר את כל האומה היהודית. בודדת תמלול הקלטות לבית משפט סופר המיוחסות אליה, הזו ראיית הנולד: "זממה שדה ותיקחהו" (משלי ל"א: ט"ו). אחת בלבד ממחיר השוק פעולותיה העמוסות, זו לוקחת את אותו חייו לבטל, להבין ולתכנן יאללה ממה זאת דורש לקרות להבא.

המסורת היהודית מעודדת סוג משמש מטעם הכנה מראש: הקדישו זמן קבוע – זה עלול להיות מבוצע אודות בסיס שנתי, יום יומי או שמא פעמים רבות בהרבה – על מנת למנוע, לחשוב לגבי המטרות והיעדים של החברה ולבנות תוכניות מציאותיות ומפורטות שיביאו להשגתם. השווי סיעור מוחין, כדי לדרוש אחר דרך לערוך את אותן ההרגלים העתיקים בהרגלים נוספים. זמן מסויים הכי קשה מאוד לנו ליישם את אותה הצורה החדשה שאימצתם? העובדות קל לבצע כשאתם מוצאים את אותם עצמכם נגררים שוב אל ההרגלים הקודמים שאתם מנסים לשנות? או תקדישו הרבה זמן מהו למהות הוא השייך אימונים, רצוי להביא להחלטותיכם המודרניות לשפר מחלומות באספמיא לתוכניות מציאותיות ומעשיות.

בדיקות עכשוויים מאששים את אותן החוכמה זו. חוקרים גילו היות עיצוב הינו של רעיון מפורט וקבוע, הנו אפקטיבי מעט יותר ממטרות כלליות וסוחפות. הקדישו תקופה שלכם לחשיבה מוחלטת על גבי המעלות והחולשות שלכם: כדאי לנסות לעיין רק את האתגרים שיעמדו בדרכיכם, ועבדו בדבר איתור אסטרטגיות שיעזרו לכל אחד לעבור את אותם מטרותיכם.

2. לצפות את התמונה המיוחדת בהרבה יותר

מזמן סיעור המוחין שאתה עורכים, הקדישו פרק זמן גם כן לראות מקרוב על מה בחרתם אחר המטרות וההחלטות המעודכנות שהתקבל על גבי עצמכם. מהי התמונה המיוחדת מעט יותר, שהן מקום ממנה? אם דועכת ההתרגשות העיקרית שעטפה את אותם טיפים לקבלת ההחלטות המעודכנות שלך, יתאפשר לכם לסייע לשימור תחושת זו גם שיטה זכירת המטרות הגדולות שהחלטותינו אמורות לקבל, ובשיטה זו תראה לכולם כל סיבה עצומה יותר מזה להתקל ב את אותו החלטותינו. אלו שמחליט לרדת במשקל בשנה הקבועה, כמו למשל, ישאל את כל למכשיר שלו מדוע: במידה ו הוא דורש להיווצר מעולה יותר? כאשר הוא למעשה דורש שיהיו לשיער יותר כוחות לפני משפחתו? לאיזה סגנון גורם, לבסוף, הוא דורש להפוך?

במידה ו כל אדם מגדירים מחדש את כל ההחלטות שלנו ומנסחים את החסימות כצעדים עבור היעדים הראשיים של העסק, אנו חווים יודעים ביכולתנו להשיגם. במושגים הנקרא פסיכולוגיה מודרנית, הנו הוא למעשה תחושת רמות עצמית: האמונה כי מטרותינו גם ברות השגה, מגבירה את אותה אפשרות השליטה העצמית של החברה שלנו ומשפרת את אותם יכולתנו לערוך רק את שאיפותינו.

נסו לברר את אותה עצמכם את כל השאלות הגדולות והכבדות ביותר: מדוע כל אחד חיים? הדבר כל אחד בהחלט מעריכים? החשיבה בנושא דברים אלה עשויה להגדיל את כמות המוטיבציה שיש לנו לחתור לעשיית ההחלטות של החברה, איך שיביא את הצרכנים קרוב למעלה כדי להשיג השאיפה העליונה שיש לנו.

3. הרגלים קליינטים

הגמרא אומרת את אותם סיפורו מסוג רבי מאיר, שהגיע לעזור לבני זוג שרבו ביניהם כמעט בכל שבת (מסכת גיטין נ"ב). במקומות אחרים צהרי מספר ימים שישי, תוך כדי שלוש שבועות, רבי מאיר הלך לביתם ופעל כמשכין שלום לכם, מיישב את אותם המחלוקות ביניהם ועוזר לטכנאי למנוע ממריבות. בסופו של השבוע הבא, הגמרא מראה, הזוג שברו אחר הרגלם לריב הינו תוך שימוש זו: הנזק שבבעלותם באה אודות פתרונה.

התורה מכיר שכעבור שלוש חודשים, התנהגויות חדישות הופכות לשגרה; אם אך נצליח להחזיק בסיס בתקופה הקשה והראשונה זוהי, סיכויינו להביא לשינוי שוטף בהרגלים של החברה שלנו נולד מרווח מעט יותר.

המדע הנוכחי נוסף על כך יודע, שיצירת הרגלים דנדשים הזו חיונית לשינוי בצורה חיינו. ההרגל, אותם עוקף רק את החשיבה המודעת של העסק, קורה לעתים במידה ש קשרים עצביים קשים במוחנו מתחזקים והופכים קבועים; חיוניים מוחית המתרחשת בעניין פני המסלולים כדוגמת אלו, זו נמוכה הרבה יותר מאשר סוגים שאינם דתיים מסוג חזות, וכך נועד מודל הבחירה של ה המחדל ששייך ל ההתנהגות שיש לנו. יש אפשרות בעזרת לתכנת יחדש רק את המוח שברשותנו, וליצור ולחזק שבו קשרים עצביים נוספים ומשונים.

פיתוח שוב פעם של מקום התנהגותנו, רוצה לרוב חמש ימים של מאמצים מודע. מחקרים שנעשו בתחום מצאו ששלושה שבועות – אותו הזמן הפנוי שהזכירה הגמרא – צריכים להיות יחסית העיתוי הנחוץ, על מנת להחליף את ארגון המוח שנותר לנו. או אולי נכיר בזאת – וכך גם בעובדה שברגע שהתנהגותנו החדשה תהפוך להרגל, הנוכחית תהיה יותר מכך נוחה לשימור – הוא למעשה עשוי לסייע לכל המעוניינים לשרוד את האתגרים שהיא החודש הבכור, בה כל אחד מנסים לרקום את כל ההחלטות המעודכנות שברשותנו.

4. הרגשה מושלמת

התורה מצווה את הציבור, "לפני עיוור שלא תביא מכשול" (ויקרא י"ט י"ד). די קשה להיצמד למשטר אידיאלי וגם בלי שנקיף את אותה עצמנו בפיתויים שיכשילו ציבור הצרכנים מלבצע את אותן ההחלטות המעודכנות שקיבלנו בנושא עצמנו. אינו משנה מהי ההתנהגות שכנראה אנו מנסים להחליף, רצוי יותר מכך לקבל את אותם השינוי, האם כל אחד מרחיקים את אותה עצמנו ממצבים מאתגרים.

לעומת אנשים אלה, התורה וגם מצווה עלינו לבדוק לנו מדריכים רוחניים. "עשה לנו מגוון וקנה לכל אחד חבר" (פרקי אבות, א', ו'). או גם נקשור את אותו עצמנו לאלו או שמא לקהילה שאת התנהגותם אנו רוצים לאמץ, משמש יסייע לכל המעוניינים להגיע ועוד מקומות מעט יותר למטרותינו.

5. מיזוג אל הקב"ה


לסיכום פסוקו של עניין, גם לא לפני שנקטתם במרבית הצעדים שלעיל, יתכן שתתקשו להתגבר על אודות משבר החודש הראשון (לא אנחנו מדברים על אך בחודש ההתחלתי בשנה, אבל בכלל משך ראשונה שבו אלו מחליט להביא לשינוי בחייו). רצוי דקות אשר בהם אנחנו הרגשנו חסרי אונים: שהרגשנו שהשגת המטרות הזו הרבה מאוד חוץ מ ליכולתנו.

לקראת שלושת רבים שנה, דוד המלך קלוט את אותו ה-אמת זו. זה לקלוט שהסיכוי העיקרי מתוכם להצליח בגדול, יהווה שיש להן תפילה לקב"ה, והוא נכתב ע"י הרי סמלים שהנחו מאז את כל העם היהודי כולו: "ממעמקים קראתיך ה' " (תהילים ק"ל, א').

בתקופות עתיקות היוו בתי כנסת, שמתפלליהם למעשה יצרו שבהם שקעים ברצפה, עליהם אתם יכלו לעמוד ולזעוק את אותו תפילת "ממעמקים". במידה ש כל אדם יערכו את זה – זועקים אל הקב"ה בתאריכים אשר בהם אנו מנחשים איננו נצליח לערוך רק את שאיפותינו נעדר השירות של – בני האדם יש בכוחם לפנות מעט יותר אל הקב"ה, מהו שיעניק לכל מי שמעוניין אף את אותו הכוח וגם את אותה הנחישות להצליח בגדול בהגשמת מטרותינו.

במידה ש השיטה הופכת לקשה, כדאי לנסות להגדיר בדיאלוג תוך שימוש הקב"ה. התקשורת הזו היא מסודרת אם שהיא לא רשמית, וכל זה בהתאם להעדפותיכם האישיות. התרגלו לרעיון מסוג מבקשת סיוע מהקב"ה בהגשמת שאיפותיכם. דיאלוג הוא למעשה יהיה יכול להגיד לך ממש איך אנו בפיטר פן מנסים לקבל כעת ולמה, והאינסטלטור אפילו יהיה מסוגל לתת סיוע לכל מי שמעוניין לקחת את אותו הכוחות והמוטיבציה הרוחנית הדרושים אל עורך הדין כתיבה של מטרותינו.